Беларуская лiтаратура

Тэксты па праграме беларускай літаратуры

<<< Скачаць адным архівам >>>

Аўтар невядомы-Лазовы куст.
Адам Міцкевіч-Гражына.
Алесь Гарун-«Ты, мой брат, каго зваць Беларусам».
Алесь Гарун-Ідуць гады.
Аляксей Коршак-Кляновы лiст.
Анатоль Вярцінскі-Варыяцыі на тэму «Гефест — друг Праметэя».
Анатоль Вярцінскі-Два полі.
Анатоль Вярцінскі-Жыцце даецца, каб жыцце тварыць.
Анатоль Вярцінскі-Мы, мёд і пчала.
Анатоль Вярцінскі-Песня пра хлеб.
Анатоль Вярцінскі-Рэквіем па кожным чацвертым.
Андрэй Мрый-Запіскі Самсона Самасуя.
Беларускія народныя казкі-Сабака і Воўк.
Беларускія народныя песні-А на Купалу рана сонца іграла.
Беларускія народныя песні-Добра жаць - шырокая ніўка.
Беларускія народныя песні-Прыехала Каляда на белым кані.
Беларуская народная казка-Залатая яблынька.
Беларуская народная казка-Залаты птах.
Беларуская народная казка-Разумная дачка.
Беларуская народная казка-Як Сцёпка з панам гаварыў.
Беларуская народная песня-Бяроза з лістом.
Беларуская народная песня-Зелянеюць, зелянеюць лугі, сенажаці.
Беларуская народная песня-Рэчанька.
Віктар Казько-Неруш.
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч-Пінская шляхта.
Георгій Марчук-Канон Базару.
Георгій Марчук-Канон Богу.
Георгій Марчук-Канон Гарыні.
Георгій Марчук-Канон Маці.
Георгій Марчук-Новыя прыгоды Несцеркі.
Георгій Марчук-Чужое багацце.
Змітрок Бядуля-Зямля.
Змітрок Бядуля-Нібы рупны араты.
Змітрок Бядуля-На каляды к сыну.
Змітрок Бядуля-Шчасце не ў золаце.
Зьмітрок Бядуля-Бондар.
Каляндарна-абрадавая песня-Благаславі, маці, вясну заклікаці.
Каляндарна-абрадавая песня-Вы, калядачкі, бліны-ладачкі.
Канстанцін Вераніцын-Тарас на Парнасе.
Кастусь Каліноўскі-«Марыська чарнаброва, галубка мая».
Кастусь Каліноўскі-Газета «Мужыцкая праўда», № 2.
Кузьма Чорны-Насцечка.
Кузьма Чорны-Пошукі будучыні.
Людміла Рублеўская-Сэрца мармуровага анёла.
Мікола Гусоўскі-Песня пра зубра.
Мікола Сурначоў-У стоптаным жыце.
Міхась Зарэцкі-Ворагі.
Міхась Зарэцкі-Кветка пажоўклая.
Максім Багдановіч-«Цёплы вечар, ціхі вецер».
Максім Багдановіч-Вадзянік.
Максім Багдановіч-Вечар на захадзе ў попеле тушыць.
Максім Багдановіч-Зімой.
Максім Багдановіч-Маёвая песня.
Максім Багдановіч-Раманс.
Максім Багдановіч-Санет.
Максім Багдановіч-Слуцкія ткачыхі.
Максім Багдановіч-Страцім-лебедзь.
Максім Багдановіч-Трыялет.
Максім Гарэцкі-Літоўскі хутарок.
Максім Гарэцкі-Роднае карэнне.
Паўлюк Трус-Падаюць сняжынкі….
Пятро Васючэнка-Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі.
Сымон Будны-Прадмова да катэхізіса.
Сямейна-абрадавая песня-Каля месяца, каля яснага.
Тарас Шаўчэнка-«Садок вішнёвы каля хаты».
Тарас Шаўчэнка-Думка.
Тарас Шаўчэнка-Цары.
Уладзімір Дубоўка-Залатая асенняя раніца.
Уладзімір Дубоўка-О Беларусь, мая шыпшына.
Уладзімір Дубоўка-Пальцы жоўтых кляновых лістоў.
Уладзімір Дубоўка-Родная мова, цудоўная мова!
Уладзімір Жылка-Альбігоец.
Уладзімір Жылка-Антону Навіне.
Уладзімір Жылка-Безнадзейнасць.
Уладзімір Жылка-Будзь бласлаўлёна, мая маладосць!
Уладзімір Жылка-Бяссонне.
Уладзімір Жылка-Бясспынна, глуха процьма часу.
Уладзімір Жылка-Векавечны хмуры бор.
Фальклорная легенда-Дамавік ездзіць на конях.
Фальклорная легенда-Нарач.
Фальклорная легенда-Палешукі і палевікі.
Фальклорная легенда-Пестунь.
Францішак Багушэвіч-Ахвяра.
Францішак Багушэвіч-Кепска будзе!
Францішак Багушэвіч-Мая дудка.
Францішак Багушэвіч-Песьня X. Хмаркі.
Францішак Багушэвіч-Прадмова да «Дудкі беларускай».
Францішак Багушэвіч-Прадмова да «Смыка беларускага».
Францішак Багушэвіч-Хмаркі.
Францыск Скарына-Прадмова да ўсёй Бібліі.
Цётка-Вера беларуса.
Цётка-Мае думкі.
Цётка-Мора.
Цётка-Суседзям у няволі.
Цётка-Шануйце роднае слова!
Ядвігін Ш.-Дуб-дзядуля.
Якуб Колас-«О, край родны, край прыгожы!».
Якуб Колас-Дарэктар.
Якуб Колас-Дзядзька-кухар.
Якуб Колас-Думкі ў дарозе.
Якуб Колас-Жывая вада.
Якуб Колас-Конь і сабака.
Якуб Колас-Крыніца.
Якуб Колас-На росстанях.
Якуб Колас-На рэчцы.
Якуб Колас-Не дай Божа сэрцам знікнуць.
Якуб Колас-Новая зямля.
Якуб Колас-Ручэй.
Якуб Колас-Сымон-музыка.
Якуб Колас-Хмарка.
Ян Баршчэўскі-Вужыная карона.
Ян Баршчэўскі-Сын Буры.
Ян Баршчэўскі-Шляхціц Завальня.
Янка Купала-Бандароўна.
Янка Купала-Думка (Нудна ў думках Тамаша).
Янка Купала-Думка (Эх, мой братка, эх, мой родны).
Янка Купала-Курган.
Янка Купала-Магіла льва.
Янка Купала-Паўлінка.
Янка Купала-Раскіданае гняздо.
Янка Купала-Спадчына.
Янка Купала-Як у казцы.
Янка Лучына-Паляўнічыя акварэлькі з Палесся.
Янка Лучына-Роднай старонцы.

Ещё в этом разделе